ontvang diverse kortingen
en 4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse
kortingen en
4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse kortingen en
4 keer per jaar ons mooie magazine!

Verhaalsbijstand buitenland

Aanrijding in het buitenland

Indien er een aanrijding met schade heeft plaatsgevonden in het buitenland kunnen wij deze voor u proberen te verhalen. U dient rekening te houden met het feit dat het verhalen van schades in het buitenland veel tijd kan vergen.

De gemiddelde tijd voor het verhalen van een buitenlandschade varieert van 3 tot 9 maanden.

Het verhalen van deze schades vallen niet binnen de standaard dienstverlening van uw Stichting EAC abonnement en worden bij succesvol verhaal apart in rekening gebracht. Wilt u weten wat de kosten voor u als deelnemer zijn neemt u dan contact met ons op 088 700 19 00.

Hoe gaan wij te werk?

1e beoordeling

Stichting EAC beoordeelt of de opdracht in behandeling wordt genomen. Als de opdracht wordt geweigerd, dan wordt de reden van afwijzing kort weergegeven. EAC is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien Stichting EAC geen kans tot verhaal van de schade op een aansprakelijke derde aanwezig acht.

Verhaaltraject starten

Indien de opdracht wordt geaccepteerd, dan houdt de te verlenen service in: het (buitengerechtelijk) verhalen van een door de klant geleden schade op een wettelijk aansprakelijke derde indien voor zover deze schade is ontstaan als gevolg van een verkeersongeval of een andere onverwachte aanraking met een zich buiten het motorrijtuig bevindend voorwerp. Deze service omvat de volgende handelingen:

  1. Wij controleren de gegevens en bevestigen de opdracht. Wij vragen de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar op. Als wij een discussie over de schuldvraag verwachten, wordt de bewijspositie kort weergegeven.
  2. Wij stellen de (vertegenwoordiger van) verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk.
  3. Wij regelen expertise, indien noodzakelijk.
  4. Wij sturen de vordering naar de vertegenwoordiger of verzekeraar van tegenpartij; dit wordt aan de klant bevestigd.
  5. Wij sturen maximaal 3 rappel brieven, wij houden u hiervan op de hoogte.
  6. Bij een (gedeeltelijke) afwijzing van aansprakelijkheid door de verzekeraar zenden wij maximaal 5 ‘discussiebrieven’ binnen een tijdsbestek van 6 maanden.

Wij hebben geen juristen in dienst, wij zijn geen rechtsbijstandverzekering

Na 6 maanden niet succesvol geheel of gedeeltelijk te verhalen, wordt de service gestaakt. Denken wij dat er ondanks de afwijziging toch mogelijkheden zijn de schade (gedeeltelijk) te verhalen zullen wij daarover met u in gesprek gaan.

Scroll naar boven