ontvang diverse kortingen
en 4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse
kortingen en
4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse kortingen en
4 keer per jaar ons mooie magazine!

Voorwaarden EAC Wegenhulp­ Aanhangwagen

Naast deze Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassi ng de Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp prevaleren deze Voorwaarden, uitsluitend ten aanzien van de aard en omvang waar deze voorwaarden betrekking op hebben. Per hoofdstuk kunnen in afwijking op de Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp artikelen zijn herschreven en/of toegevoegd. Indien artikelen zijn herschreven komen deze artikelen voor de toepassing van deze Voorwaarden in de plaats van desbetreffende artikel. In afwijking op de overeenkomstige artikelen van de Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp, gelden in deze Voorwaarden de volgende overeenkomstig genummerde afwijkende en aanvullende artikelen.

1. Definities

1.6. Rechthebbende(n):
De Verzekeringnemer of de bestuurder van het Voertuig.

1.7. Pech:
Elk mechanisch defect van de Aanhangwagen, afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, dat het veilig verplaatsen van de Aanhangwagen onmogelijk maakt en immobilisatie ervan tot gevolg heeft. Maar ook als immobilisatie door eigen toedoen wordt veroorzaakt; hieronder vallen, voor deze verzekering, de volgende omstandigheden:

1.8 Lekke band (maximaal twee lekke banden per jaar);
Alle overige oorzaken van immobilisatie door eigen toedoen vallen niet onder de dekking (zie hiervoor hoofdstuk 9 van de Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp).

1.9. Waar is recht op hulp / dekkingsgebied:
Nederland + Europa inclusief woonplaats Geeft naast recht op hulpverlening in heel Nederland, met uitzondering van Vlieland en Schiermonnikoog, ook recht op hulpverlening in de in hoofdstuk 8 van de Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp genoemde landen.

1.10. Aanhangwagen:
De achter het Voertuig voor de reis aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, bagagewagen of trailer (met een totaal samengesteld belast gewicht tot 3500 kg) mits deze in Nederland is geregistreerd, voor zover dat wettelijk verplicht is, en niet is meegenomen vanuit het buitenland en waarvan de eigenaar de EAC Wegenhulp Aanhangwagen heeft afgesloten.

1.11. Bagage:
De door de verzekerde in of op de Aanhangwagen meegenomen zaken, voor zover wettelijk toegestaan en goed gezekerd op de Aanhangwagen. Deze verzekering biedt geen dekking voor eventueel verlies en of beschadiging van de bagage. Bagage wordt uitsluitend getransporteerd indien dit mogelijk en toegestaan is in combinatie met het transport van de Aanhangwagen.

2. Aard en omvang van de verzekering

2.3.
Deze verzekering geeft alleen recht op hulpverlening voor de in hoofdstuk 1 genoemde Aanhangwagen, en biedt in geen geval recht op hulp bij pech aan het (trekkende) aangekoppelde Voertuig. Tevens is deze verzekering alleen geldig in combinatie met een lopende EAC Wegenhulp verzekering “Nederland, inclusief woonplaats, Europa, inclusief vervangend vervoer”.
 

3. Recht op hulpverlening

Dit hoofdstuk komt voor de toepassing van deze Voorwaarden volledig in de plaats van en vervangt alle artikelen in hoofdstuk 3 van de Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp. In geval van Pech aan de Aanhangwagen in binnen- en buitenland, organiseert de Alarmcentrale van EAC Wegenhulp Aanhangwagen mits Rechthebbende tevens beschikt over een geldige EAC Wegenhulp verzekering “Nederland, inclusief woonplaats, Europa, inclusief vervangend vervoer”, de volgende hulp c.q. worden de volgende kosten aan de Rechthebbende vergoed.

3.1. Reparatie ter plekke 
Reparatie door een Professionele hulpdienst ter plekke, in het geval (provisorische) reparatie binnen ca. 1 uur mogelijk is. Niet vergoed worden: De kosten van eventuele benodigde onderdelen voor de noodreparatie.

3.2. Vervoer naar de Professionele hulpdienst, wanneer reparatie ter plekke niet mogelijk is: 

Binnen Nederland: 

 • transport van de Aanhangwagen en Bagage, wanneer de verzekerde deze Bagage niet zelf kan meenemen, naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst (binnen een straal van 25 kilometer) 

In het buitenland: 

 • transport van de Aanhangwagen en Bagage, wanneer de verzekerde deze Bagage niet zelf kan meenemen, naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst. 
 • indien de Professionele hulpdienst niet binnen 48 uur kan repareren: transport van de Aanhangwagen en Bagage, wanneer de verzekerde deze Bagage niet zelf kan meenemen, naar één op te geven adres in Nederland. Dit geldt niet als de reis wordt voortgezet met een vervangende aanhangwagen en de eigen Aanhangwagen, gedurende de periode dat gebruik wordt gemaakt van een vervangende aanhangwagen, gerepareerd kan worden.
EAC Wegenhulp Aanhangwagen geeft maximaal twee keer per jaar recht op transport van de Aanhangwagen, met een maximum van eenmaal per jaar binnen de eigen woonplaats.
 
3.3. Stalling/berging
 • In binnen- en buitenland: indien transport naar een Professionele hulpdienst niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de Professionele hulpdienst op dat moment gesloten is): Berging en stalling van de Aanhangwagen en doortransport naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst zodra dit mogelijk is. 
 • In het buitenland: indien de Aanhangwagen wordt getransporteerd naar één op te Consumentenorganisatie voor automobilistenEAC EAC-A14 3/4 geven adres in Nederland, stallingkosten tot maximaal 14 dagen.
3.4. Vervangende aanhangwagen / hotelaccommodatie (alleen geldig in het buitenland)
Indien de Aanhangwagen in het buitenland naar de dichtstbijzijnde Professionele hulpdienst wordt gebracht en deze niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden:
 
ofwél:
a. Vervangende aanhangwagen 
 • De kosten van een vervangende Aanhangwagen voor de duur van maximaal 30 aaneengesloten dagen. De vervangende Aanhangwagen zal, mits voorradig en lokale omstandigheden dit toelaten, maximaal binnen 48 uur aan de Rechthebbende ter beschikking worden gesteld. Het recht op een vervangende Aanhangwagen vangt aan op het moment dat vaststaat dat de Aanhangwagen niet binnen 48 uur kan worden gerepareerd en eindigt uiterlijk op het moment dat de Aanhangwagen met pech is gerepareerd.

  Niet vergoed worden: Extra kosten zoals afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correct wijze afmelden of te laat inleveren van de huur aanhangwagen.

ófwel:
 
b. Hotelkosten
 • Hotelkosten (o.b.v. logies en ontbijt) voor de duur van maximaal 30 aaneengesloten dagen voor maximaal Euro 80 (inclusief BTW) p.p.p.n. voor zover de Aanhangwagen voor verblijf diende en door Rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld.

  Niet vergoed worden De kosten van maaltijden, telefoonkosten en dergelijke.

EAC Wegenhulp Aanhangwagen geeft maximaal twee keer per jaar recht op een vergoeding op grond van artikel 3.4. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding voor een vervangende Aanhangwagen of de Hotelkosten dienen Rechthebbenden te voldoen aan de door de verhuurder en/of het hotel gestelde voorwaarden.
 
3.5. Opsturen onderdelen (alleen geldig in het buitenland)
Indien de voor reparatie noodzakelijke onderdelen in het buitenland niet en in Nederland wel op voorraad of verkrijgbaar zijn, worden vergoed: de kosten en de verzorging van toezending van de vervangende onderdelen, waaronder de vervulling van de noodzakelijke douane-formaliteiten. De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van EAC Wegenhulp Aanhangwagen.
Scroll naar boven