ontvang diverse kortingen
en 4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse
kortingen en
4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse kortingen en
4 keer per jaar ons mooie magazine!

Verhaalsbijstand

Elke EAC deelnemer heeft recht op gratis verhaalsbijstand, bemiddeling en/of juridisch advies bij afwikkeling van zowel materiële als letselschade binnen Nederland. Voor buitenlandschades kunnen wij u tegen een gereduceerd tarief ook helpen, neemt u hierover contact met ons op. Ook als u een probleem heeft over de hoogte van uw garagerekening of een garantieclaim heeft, kunt u terugvallen op onze juridische deelnemersservice.

Belt u hiervoor 088 700 19 00

Wanneer u WA of WA+ verzekerd bent en u geen schuld heeft aan het ongeval, verhaalt de EAC uw schade op de tegenpartij of zo mogelijk op het Waarborgfonds Motorrijtuigen. De behandeling van letselschade-zaken wordt gedaan door onze letselschade-specialist Tijbout In Zaandam. Tel 075 6 40 10 40.

Hoe te handelen bij autoschade?

Een aanrijding, en wat dan?

Vroeg of laat ontkomt niemand aan een autoschade. Hetzij door schuld van een ander, hetzij door eigen schuld, hetzij door overmacht.

Altijd bij de hand:

 • Schadeaangifteformulier
 • Balpen
 • Groene kaart
 • en aanbevelenswaardig, een fototoestel
 1. Probeer altijd de weg zo snel mogelijk vrij te maken, zodat u anderen niet hindert waardoor nog meer ongevallen kunnen worden veroorzaakt. Leg zo mogelijk de situatie vast door middel van een foto. Wellicht kunt u dat met uw mobiele telefoon of met een wegwerpcamera, die u voor dat doel in het handschoenenkastje heeft. Indien u de weg niet vrij kunt maken zorg dan dat andere weggebruikers gewaarschuwd worden, bijvoorbeeld door een gevarendriehoek te plaatsen en knipperlichten aan te doen. Zoek zelf een veilige plek achter de vangrail of in de berm.
 2. Zorg dat u altijd een schadeaangifteformulier bij de hand heeft en een balpen. Het is aan te bevelen het schadeformulier aan de linker voorzijde thuis al zo veel mogelijk in te vullen met uw persoonsgegevens, telefoonnummer(s), adres, verzekeringsmaatschappij met polisnummer en telefoonnummer voor de schademelding bij uw maatschappij of tussenpersoon.
 3. Zorg er in ieder geval voor dat u tenminste het kenteken van de tegenpartij noteert en naam en adres van eventuele getuigen. Ook als er geen getuigen zijn, geef dat dan duidelijk aan.
 4. Zoek in overleg met de tegenpartij een veilige plek voor het invullen van het schadeformulier. Nadat de voorzijde door beide partijen zo volledig mogelijk is ingevuld (ook de middenkolom met kruisjes aan beide zijden) en beiden hebben getekend, ontvangt ieder een exemplaar. Alleen tekenen indien u het met de inhoud volledig eens bent! Ieder dient dan thuis de achterzijde zo volledig mogelijk in te vullen. Let wel: aan de voorzijde na de ondertekening geen wijzigingen meer aanbrengen. Voorzijden dienen identiek te blijven in verband met mogelijk latere bewijskracht!
 5. Indien u WA-casco verzekerd bent stuurt u het schadeformulier naar de verzekeringsmaatschappij, eventueel via uw tussenpersoon. Deze zal uw schade betalen, eventueel onder aftrek van een overeengekomen eigen risico. Wanneer de tegenpartij schuldig is zal uw maatschappij de schade inclusief uw eigen risico op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij verhalen en u daarna het eigen risico alsnog vergoeden.
 6. Wanneer u schuldig bent aan het ongeval stuurt u het schadeformulier naar uw verzekeringsmaatschappij, eventueel via uw tussenpersoon. Deze is dan op de hoogte als de tegenpartij daar verhaal komt halen.
 7. Wanneer u niet voor cascoschade verzekerd bent (WA of WA+) en u bent van mening dat u niet schuldig bent aan het ongeval, dan kunt u de EAC inschakelen om de schade te verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. U behoeft daarvoor alleen maar het volledig aan voor- en achterzijde ingevulde schadeformulier naar de Juridische ledenservice van de EAC, postbus 2760, 7301 EG Apeldoorn te sturen. Zij stellen dan de tegenpartij aansprakelijk en regelen een schade-expert op het door u op te geven reparatieadres en incasseren de schadepenningen om het daarna volledig aan u of desgewenst uw schadeherstelbedrijf door te vergoeden.
 8. Indien u na het ongeval niet verder kunt rijden, dan heeft u door uw WA verzekering recht op sleephulp. Bel dan het nummer dat op uw groene kaart staat vermeld. Andere sleepdiensten komen wellicht voor uw eigen rekening. Dat u dus altijd uw groene kaart bij u moet hebben is dus logisch. Deze bevat wezenlijke informatie die u op dat moment nodig heeft. Dat de groene kaart alleen maar nodig is in het buitenland is een diepgeworteld misverstand.
 9. Indien u letsel heeft opgelopen dan moet u dat op het schadeformulier aangeven en zo spoedig mogelijk bij een arts of in het ziekenhuis laten vastleggen. Voor het verhaal van letselschade van u en/of inzittenden van uw auto kunt u zich laten bijstaan door onze letselschadespecialist Tijbout Letselschade te Zaandam, tel. 075 640 10 40.
Scroll naar boven