ontvang diverse kortingen
en 4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse
kortingen en
4 keer per jaar ons
mooie magazine!

ontvang diverse kortingen en
4 keer per jaar ons mooie magazine!

Veel ouderen niet op de hoogte van veranderingen in het recht op zorgtoeslag

Lang niet alle ouderen weten dat de inkomensgrens voor zorgtoeslag flink is verhoogd, zo blijkt uit een peiling van ouderenorganisatie ANBO. Veel mensen zijn daardoor niet op de hoogte dat ze recht kunnen hebben op een toeslag. In andere woorden: mensen laten mogelijk onnodig geld liggen.

De bruto inkomensgrens voor de zorgtoeslag is sinds januari verhoogd van bijna €32.000 naar ruim €38.000. Voor mensen met een toeslagpartner (meestal de persoon waarmee iemand samenwoont of getrouwd is) is het brutobedrag van bijna €41.000 naar ruim €48.000 gegaan. Dat betekent dat veel meer mensen nu recht hebben op zorgtoeslag. Volgens een peiling van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, die door ongeveer 5400 mensen van 65 jaar en ouder is ingevuld, is 34% van de ondervraagden hier niet van op de hoogte. In een persbericht pleit de bond voor een systeemverandering. De ANBO wil dat inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen, automatisch worden uitbetaald aan mensen die er recht op hebben. Als mensen zelf het initiatief moeten nemen, krijgt lang niet iedereen waar hij of zij recht op heeft.

14 procent van ondervraagden vraagt geen toeslag aan

Uit de peiling komt verder naar voren dat vier op de tien senioren al een toeslag krijgen. Het gaat dan voornamelijk om zorg- en huurtoeslag. Van de mensen die géén toeslag krijgen, zegt de overgrote meerderheid dat hun inkomen te hoog is voor een toeslag. Toch is er nog zo’n 14 procent die nooit de moeite heeft genomen om een toeslag aan te vragen of die zegt bang te zijn achteraf te moeten terugbetalen.

Checken loont de moeite

Juist in deze tijd van prijsstijgingen en een hoge inflatie is het van groot belang dat ouderen geen geld laten liggen. Voor iedereen met een middeninkomen loont het de moeite om te checken of er mogelijk recht is op de toeslag. Bij het aanvragen van toeslagen moet je overigens uitkijken voor intermediairs. Zij vragen geld voor de aanvraag, terwijl dat eigenlijk gratis is.

Bron: Telegraaf.
Afbeelding: Shutterstock

 

 

Scroll naar boven